De Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer en Omstreken is in 1992 opgericht ter bevordering van "de studie over de geschiedenis van Hoogezand-Sappemeer en omstreken in de ruimste zin" en "om te fungeren als ontmoetingspunt voor allen die zich betrokken voelen bij de geschiedenis van Hoogezand-Sappemeer", zoals in de notariële oprichtingsakte is vermeld.

 

KvK : 40038719
RSIN : 806136133
De HVHS e.o. is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI), alsmede een Culturele ANBI (dossiernummer 92 837).
ANBI : Staat van Baten en Lasten 2020.

 

Lezingen en excursies
Jaarlijks worden diverse lezingen en excursies georganiseerd over onderwerpen uit de historie van Hoogezand-Sappemeer of onderwerpen, die met de historie van de veenkoloniën te maken hebben. Het programma vindt u elders op deze website.

Verenigingsbibliotheek
De vereniging verzamelt boeken, foto's, tijdschriften, documenten en ander materiaal, dat een bijdrage kan leveren aan de studie van de historie van de gemeente. Met het gemeentearchief van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is overeengekomen, dat dit materiaal aldaar kan worden opgeslagen en bewaard. Leden van de vereniging kunnen die stukken daar in een aparte ruimte bestuderen en gebruiken.

Eigen uitgaven
De vereniging verzorgt ook eigen uitgaven.

"Borgen en Hofsteden in en om Hoogezand-Sappemeer" werd in 1996 door de HVHS uitgegeven. Dit is een bundeling van alle artikelen over dit onderwerp, die tussen 1954 en 1961 door mr. N.G. Schutter in kranten en tijdschriften werden gepubliceerd.

In 1999 verscheen het boek "Hoogezand-Sappemeer in de voorbije eeuw", een rijk ge�llustreerde catalogus van de gelijknamige fototentoonstelling, die door de HVHS werd georganiseerd in het kader van 50 jaar gemeente Hoogezand-Sappemeer.

"50 jaar Hoogezand-Sappemeer" over de eenwording van de gemeenten Hoogezand en Sappemeer in 1949 verscheen eveneens in 1999. De HVHS vereelnde haar medewerking aan de totstandkoming. Uitgave: gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Eindredactie: K.G. Bos (voorzitter HVHS).

"Nieuw van de Bijl, driehonderdvijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650 - 1999", geschreven door Ger Blijham en Wicher Kerkmeijer, verscheen in 1999. Uitgave: Stichting HS-Maritiem en de Geschiedeniswinkel der Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. de HVHS.

In 2004 verscheen "Hotel Faber, geschiedenis van een familiehotel", geschreven door H.B. Reininga, m.m.v. G.J. Stuut, W. Bakema en W. de Haan (allen lid van de HVHS). Uitgave: Uitgeverij Noordboek te Groningen.

Diverse uitgaven van de HVHS en Omstreken zijn nog verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op via het contactformulier